Dualny system kształcenia zawodowego niedawno doczekał się oficjalnej definicji w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają ułatwić młodzieży zdobywanie doświadczenia i uczestnictwo w rynku pracy na poziomie szkoły zawodowej.
Tylko czym tak naprawdę jest dualny system kształcenia i jak rozwiązanie, które zostało już zastosowane m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Czechach może zostać wdrożone w Polsce?
Na to pytanie podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój odpowie dr Jürgen Hogeforster - Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego (międzynarodowej organizacji zrzeszającej małe i średnie przedsiębiorstwa).

Praktyki zawodowe już na nowych zasadach>>

W swoim wystąpieniu nie tylko przedstawi ideę dualnego systemu szkolenia zawodowego oraz podwójnych studiów, ale również podda analizie trendy w gospodarce i konsekwencje dla kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie zostanie sformułowanych sześć strategii dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Na koniec dr Hogeforster zaprezentuje model „Fit for Future”, który wskaże, jak takie strategie można wdrożyć w Polsce przy istniejących instytucjach edukacyjnych.
Więcej o możliwościach, jakie niesie ze sobą dualny system kształcenia 22-23 października na II Kongresie Edukacja i Rozwój podczas wystąpienia dr. Jürgena Hogeforstera pt. Niemieckie doświadczenia zakresie współpracy szkół, zakładów pracy.

Kongres Edukacja i Rozwój