Skarżąca zakwestionowała zarządzenie wójta, w którym ograniczył prawo opiekuna do zwrotu kosztów dojazdu do szkoły. W piśmie uzasadniała, że organ samorządu nie ma uprawnień do regulowania takich kwestii zarządzeniem, ponieważ zapisy wynikają wprost z ustawy.
– Ustawa nie wyklucza  określenia przez wójta jednolitych dla wszystkich zasad dokonywania zwrotu wydatków – wskazywał Jan Paweł Tarno, sędzia NSA. – A to dlatego, że brak jasnych reguł refundacji różnicowałby sytuację faktyczną i prawną rodziców, którzy mają prawo oczekiwać, że organ będzie stosował wobec wszystkich jednolite zasady – wyjaśniał sędzia. NSA podkreslił także, że zwrot kosztów dojazdu do szkoły nie może być dla opiekunów źródłem przysporzenia.

Źródło: "Rzeczpospolita", na podstawie wyroku I OSK 1124/15

Mało liberalne przepisy uniemożliwiają efektywny dowóz dzieci do szkół>>