Według sądu prowadzenie punktu przedszkolnego w znaczący sposób wpływa na sposób użytkowania budynku.
– Prowadzi do zmian w bezpieczeństwie pożarowym, higieniczno-sanitarnym, w mediach, instalacjach i w pracy. Organy nadzoru budowlanego prawidłowo zakwalifikowały zmianę sposobu użytkowania budynku, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i warunki dla zatrudnionych tam osób – powiedział sędzia Jerzy Stankowski, wyjaśniając powody oddalenia skargi kasacyjnej.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 9 listopada 2015 r.

Organizacja pracy w zespołach i punktach przedszkolnych>>