Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. 1077). Wykaz jest dużo krótszy niż poprzednie.  Na liście znalazło się: 13 jednostek podległych MEN, 24 nadzorowane przez ten resor. Do innej kategorii należy Centrum Nauki Kopernik, nad którym MEN sprawuję pieczę we współpracy z innymi organami.

Zalewska: od września rodzice będą decydować, kiedy dziecko rozpocznie naukę>>