Nowelizacja ta zakłada znaczącą reorganizację systemu szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, modernizację podstawy programowej oraz ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kształcenie zawodowe ma być zharmonizowane i ściśle powiązane z rynkiem pracy tak, aby zwiększyć skuteczność i efektywność całego systemu. 

Jak zatem będzie wyglądała zreformowana szkoła zawodowa? Jak przygotować szkołę do nowych zasad funkcjonowania, które mają działać już od września 2012? Co i jak można zrobić, żeby szkoła zawodowa nadążyła za rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy?
O tym będziemy rozmawiać podczas konferencji. Eksperci, którzy opiniowali nowelizację, będą odpowiadać na Państwa pytania, a także podzielą się własnymi doświadczeniami.

Oraganizatorami konferencji są: PL Europa SA; WSP w Łodzi oraz "Dyrektor Szkoły - miesiecznik kierowniczej kadry oświatowej"
Więcej informacji na www.DyrektorSzkoly.pl/zawodowe