Jak zapowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej, egzamin będzie przeprowadzony dla kwalifikacji A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (230 zgłoszonych uczniów) oraz  B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (65 zgłoszonych osób). Część pisemna odbędzie się 15 kwietnia, natomiast część praktyczna od 16 do 20 kwietnia, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Polecamy: Kwalifikacyjne kursy zawodowe - to dyrektor odpowiada za realizację programu nauczania