Wykład na ten temat przedstawi Magdalena Kochańska z Instytutu Badań Edukacyjnych. Będzie ona gościem II Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej - 28.10.2016 r. 
Celem wystąpienia jest prezentacja modelu psychometrycznej diagnozy ryzyka dysleksji i zaburzeń językowych oraz nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, opracowanych przez specjalistów w Instytucie Badań Edukacyjnych w oparciu o założenia diagnozy opartej na dowodach (evidence based).  Wczesna specjalistyczna diagnoza kluczowych kompetencji komunikacyjnych dziecka – mowy, czytania i pisania oraz ich zaburzeń jest warunkiem skutecznej terapii warunkującej sukces dziecka na różnych etapach i w różnych domenach edukacji.