Nowa strona MEN poświęcona środkom unijnym dla oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z nową stroną internetową poświęconą środkom unijnym dla oświaty: www.efs.men.gov.pl.

Zmieniona strona przede wszystkim porządkuje wszystkie dane związane z projektami edukacyjnymi.

Jak podaje MEN ”strona jest podzielona na pięć głównych sekcji. W zakładce Fundusze dla edukacji można dowiedzieć się, które priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą edukacji. W zakładce Fundusze 2014-2020 znajdują się informacje dotyczące prac nad priorytetami w kolejnej perspektywie finansowej. Zakładki Projekty systemowe i Projekty konkursowe dotyczą celów i osiągnięć projektów realizowanych ze środków europejskich. Dokumenty i generatory posłużą głównie tym, którzy zamierzają wnioskować o fundusze”.

Na stronie znajduje się również kalendarz skierowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, który zawiera terminy wszystkich najważniejsze konferencji, szkoleń i seminariów oraz podpowiedzi, gdzie można szukać o nich informacji.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2013 r.