Jak informuje resort, chodzi o wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 4 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z 4 lipca br. nr DWST-WSST.356.2859.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Lista jednostek samorządu terytorialnego>>