Wynika to z przepisów opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. poz. 623).
Do realizacji zadań w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach zobowiązana jest Agencja Rynku Rolnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm). Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych w ramach tych dopłat na kolejny rok szkolny określa corocznie (do 31 maja) Rada Ministrów, biorąc przy tym pod uwagę krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.