Zgodnie z Kartą Nauczyciela organy prowadzące zobowiązane są zapewnić średnie wynagrodzenie nauczycielom w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Jeśli kwoty, które organy prowadzące przeznaczają w ciągu roku na nauczycielskie pensje, są mniejsze niż wytyczne, wykazaną niedopłatę dzielą między nauczycieli danej grupy i wypłacają w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Serwis Samorządowy PAP publikuje informację z ośmiu województw o wypłacie dodatków.Więcej>>