Jest ona dostępna na stronie internetowej resortu edukacji. Jej publikacja "to odpowiedź na liczne pytania, szczególnie ze strony nauczycieli i rodziców" - tłumaczy ministerstwo w wydanym komunikacie, prosząc o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie projektowanych zmian za pomocą umieszczonego również na stronie specjalnego formularza elektronicznego. Uwagi można zgłaszać do 11 marca, do północy.
"Chcemy naprawdę dyskutować na poziomie roboczym" - podkreśliła ministe edukacji. Dodała, że po zakończeniu tej wstępnej dyskusji projekt zostanie - jeszcze w marcu - poddany konsultacjom w normalnym trybie.
Zapowiedziana zmiana podstawy programowej to konsekwencja uchwalenia w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dopiero dla siedmiolatków. Już podczas prac nad projektem tej noweli minister edukacji informowała, że do "zerówek", w których w myśl noweli od września będą uczyć się sześciolatki, wrócić ma nauka czytania, pisania i liczenia.
"Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej)" - czytamy w komunikacie resortu edukacji.
Jeśli chodzi o podstawę programową do wychowania przedszkolnego istotne zmiany - jakie zawiera roboczy projekt - dotyczą właśnie kształtowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
Zapis dotyczący nabywania umiejętności liczenia brzmi w nim: "Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne; 4) odwzorowuje zbiory, odtwarza liczby ich elementów z wykorzystaniem liczmanów; 5) odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10; 6) potrafi dodać i odjąć liczby w zakresie 10 na konkretach; 7) posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; 8) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 9) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; 10) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 11) rozróżnia podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat); 12) porównuje wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu".
Zapis dotyczący nabywania umiejętności czytania i pisania brzmi: "Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 4) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 5) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 6) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 7) zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery; 8) układa wyrazy z liter i zdania z wyrazów; 9) potrafi czytać proste wyrazy i krótkie zdania; 10) kreśli znaki literopodobne; 11) potrafi odwzorować kształty liter; 12) podejmuje próby pisania; 13) rozumie znaczenie umiejętności pisania".

Będzie nowy stopień awansu zawodowego>>

W komunikacie MEN przypomniano, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji, a rolą nauczyciela, w tym wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I–III jest również taka organizacja procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek. "Nauczyciel powinien wykorzystywać naturalny potencjał dzieci do wzajemnego uczenia się od siebie i budowania w ten sposób poczucia własnej wartości oraz relacji rówieśniczych" - zaznaczono.
Podstawa programowa do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, która prawnie ma formę rozporządzenia, określa co przedszkolak, a później uczeń musi umieć i wiedzieć na zakończenie każdego etapu kształcenia począwszy od przedszkola, a kończąc na szkole ponadgimnazjalnej włącznie.(PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł