"W ustroju demokratycznym naturalne jest domaganie się prawa do egzaminu maturalnego z religii. Taki egzamin stanowiłby realizację zasady równoprawnego z innymi przedmiotami traktowania nauki religii" - cytuje list hierarchów, skierowany do resortu edukacji, "Gazeta Wyborcza".
Na taką zmianę nie zgadza się resort edukacji, który zwraca, że to kościół sprawuje kontrolę nad nauczaniem religii, a  za układanie egzaminów i zakres wiadomości na nich wymaganych odpowiada państwo. Więcej>>