Minister uznał, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na większą liczbę osób, które profesjonalnie zajmują się montażem okien, drzwi, krat oraz schodów i balustrad. Dlatego też wystąpił do MEN o dodanie zawodu: Monter stolarki budowlanej do listy profesji, w których kształcą szkoły branżowe. 

- Stworzy to przyszłym absolwentom możliwość zdobycia poszukiwanego, perspektywicznego i dobrze płatnego zawodu na rynku usług budowlanych - podkreśla MEN w uzasadnieniu.

 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego umożliwia również kształcenie techników informatyków do pracy w zawodach związanych z obsługą żeglugi śródlądowej.