Podczas obrad uczniowie wypracowali uchwałę dotyczącą zaleceń w zakresie  szkolnych instytucjach demokratycznych i funkcjonowania demokracji w szkole. 
"Optymizmem napawa mnie wyrażona w preambule uchwały Wasza troska, a zarazem odpowiedzialność za rozwój i pielęgnowanie niezmiennych wartości, do których należy tradycja, patriotyzm czy sprawiedliwość. (...) Pragnę zapewnić, że planowane i wprowadzane w polskiej oświacie zmian mają przyczynić się do lepszej sytuacji zadań wychowawczych, zwiększenia samodzielności i odpowiedzialności uczniów. Naszym celem jest stworzenie szkoły przyjaźnie wymagającej - to znaczy dającej wszystkim dzieciom równe szanse dostępu do edukacji, zapewniającej uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającej rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań." - napisał w liście do młodych parlamentarzystów Tomasz Sławecki, podsekretarz stanu w MEN.