W specjalnym liście adresowanym do dyrektorów szkól i do uczniów, Krystyna Szumilas podkreśla, że samorząd uczniowski jest instytucją niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach.
- Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę, ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły. Kształtuje tak niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizacja i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych i bakcyla przedsiębiorczości - pisze minister.
Zdaniem Krystyny Szumialas, wybory przedstawicieli do samorządów uczniowskich są doskonałą okazją, aby mobilizować młodzież do aktywności na rzecz społeczności szkolnej.

Korzystajcie z szansy, jaką stwarzają wybory do samorządów w Waszych szkołach. Kandydujcie do władz i prowadźcie swoje wyborcze kampanie. Głosujcie na kolegów, którym ufacie, przekonani, że gwarantują Wam starania o realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Samorządy to pierwsza akademia demokracji pod warunkiem jednak, że przez swój aktywny udział zechcecie uczynić je takim miejscem - apeluje Krystyna Szumilas.