Minister Hall, 24.11. podczas kolejnego spotkania ministerialnego zespołu pracującego nad nową Kartą Nauczyciela, zaprezentowała nowy system awansu zawodowego, nowy sposób wynagradzania i silniejszą pozycję dyrektora szkoły. 
Zdaniem Hall, można zachować obecne cztery stopnie awansu - nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Staż trwałby jednak 3 lata, zaczynałby się jeszcze na studiach, a kończył egzaminem państwowym. Wówczas to nauczyciel podpisywałby kolejny, 3-letni kontrakt. Szefowa MEN nie wyklucza, że aby zdobyć kolejne stopnie awansu, nauczyciele też musieliby zdawać normalny, państwowy egzamin, a nie jak dziś - przejść biurokratyczną procedurę awansową. 
Mianowanie miałoby oznaczać dla nauczyciela otwarcie ścieżki do pełnienia wielu, różnych funkcji w szkole, które byłyby dodatkowo wynagradzane. Hall myśli tu o stworzeniu "lokalnego systemu wynagradzania", a dodatkowe pieniądze pochodziłyby częściowo z kasy samorządowej, a częściowo z likwidacji niektórych dziś istniejących dodatków. 
O wszystkim decydowałby dyrektor szkoły, który tworzyłby w szkole własny model awansu na wspomniane funkcje, a co za tym idzie - zróżnicowanego wynagradzania nauczycieli. "Więcej wolności i więcej odpowiedzialności" - pod takim hasłem ma być przebudowywana pozycja dyrektora, który decydowałby nie tylko o tym, ile zarabiać będą nauczyciele, ale także o tym, czy młodsi stażem otrzymają umowę o pracę na dłuższy okres.
O karierze dyrektora decydować będzie natomiast nie ocena jego pracy, ale ocena pracy szkoły. Gdyby placówka osiągała kiepskie wyniki dyrektor mógłby zostać odwołany albo jego kandydatura zostałaby zablokowana podczas najbliższego konkursu. Taką "czerwoną kartkę" dla dyrektora mógłby wydać nadzór pedagogiczny.
Sławomir Broniarz, prezes ZNP: – Odrzucamy przeniesienie kształtowania pensum i wynagrodzeń na poziom szkoły, bo będziemy mieli różne modele polityki kadrowej. Popieramy za to wprowadzenie stażu podczas studiów, bo o tym rozwiązaniu mówiliśmy już kilka lat temu.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 24.11.2010 r.; Rzeczpospolita, 25.11.2010 r.