– Rok Szkoły Zawodowców spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przeszło to nawet nasze oczekiwania – mówiła minister Joanna Kluzik-Rostkowska. – Dyrektorzy szkół zawodowych byli nam bardzo wdzięczni za tę inicjatywę – dodała.
– Dla mnie najważniejszym instrumentem jest prowokowanie zdarzeń, stąd m.in. rozporządzenie o kształceniu dualnym. Bardzo chciałabym, aby był to początek dobrej, długoletniej zmiany – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.
– Zaczęliśmy od rzeczy podstawowej. Stworzyliśmy Mapę Szkół Zawodowych, na której pokazaliśmy wszystkie szkoły zawodowe wraz z ich ofertą. Uruchomiliśmy proces zapoznawania się szkół z pracodawcami – wyliczała szefowa MEN, przypominając początki programu.
Z Mapy Szkół Zawodowych skorzystało prawie 43 tysiące unikalnych użytkowników. Za jej pośrednictwem pracodawcy zgłosili pięć tysięcy miejsc kształcenia praktycznego.
– Przez wiele lat szkoły zastanawiały się, czy ze swoją ofertą trafiają w oczekiwania rynku pracy. Rodzice kierowali się intuicją, a nie wiedzą, bo jej nie było. Okazywało się, że w zawodach niepotrzebnych kształcone jest np. 36 procent uczniów, a w potrzebnych – 2 procent – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska.

Reforma szkolnictwa w programach wszystkich partii>>

Szefowa MEN przypomniała o kolejnej szansie na dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego – Nowej Perspektywie Finansowej UE. – Są pieniądze u marszałków m.in. na miejsca praktyk dla przedsiębiorców, dla praktykantów. Są tam też pieniądze na kształcenie nauczycieli – mówiła. – Wierzę w wolny rynek. I wierzę, że szkoły będą starały się być szkołami przyszłości – dodała.
W trakcie debaty dyskutowano także na temat doradztwa zawodowego. – Dzisiaj doradcami zawodowymi są najczęściej nauczyciele. To dobrze, bo znają ucznia. Jednak nie wszyscy z nich znają potrzeby rynku pracy – powiedziała minister edukacji. – Dobre doradztwo zawodowe jest niezbędne na poziomie gimnazjum – dodała.
W debacie – poza szefową MEN – udział wzięli: Iwona Waszkiewicz – wiceprezydent Bydgoszczy, Artur Dzigański – nauczyciel – ekspert w zakresie diagnostyki edukacyjnej oraz Jarosław Jurak – prezes firmy Danwood.

Minister edukacji weźmie udział w

II Kongresie Edukacja i Rozwój>>