Do konkursu mogą zgłaszać się nie tylko nauczyciele.  Wymagania ministerstwo opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (tutaj). 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ORE”, w terminie do 24 sierpnia 2012 r., na adres:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.