W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej resort podkreśla również, że zmiany nie zwiększą w pierwszych latach wydatków budżetu państwa ani samorządów. MEN wyliczył, że nowelizacja w latach 2014-2016 będzie kosztować budżet ok. 310 mln zł. Duża ich część zostanie pokryta z realizowanego dotychczas programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W ramach programu ok. 23% dzieciom z klas I i ok. 18 % uczniów klas II i III zapewniano pokrycie kosztów zakupu podręczników do wysokości 225 zł. Z tej formy pomocy korzystały rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Wejście w życie proponowanych rozwiązań spowoduje brak konieczności dofinansowania zakupu podręczników dla tych i wszystkich innych rodzin dzieci z klas I-III. Więcej>>

Polecamy: MEN: rodzice nie dopłacą do droższej książki