Na swojej stronie internetowej resort edukacji opublikował wykresy przedstawiające spadek liczby nauczycielskich etatów oraz wydatki na oświatę, na które samorządy lokalne przeznaczają pieniądze z własnych budżetów. Według przedstawionych danych utrzymują się one na w miarę stałym poziomie. Wahając się od 20 do 22,5 proc. Z kolei według resortu, aż o 12 proc. w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła kwota pomocy, którą otrzymują gminy od rządu.
Jak wynika z wykresów od 2005 liczba uczniów spadła o 1,28 mln. Skutkowało to redukcją nauczycielskich etatów - liczba nauczycieli w ciągu ostatnich siedmiu lat spadła o 45 tys. i wynosi obecnie 499 tys. Dane dostępne na stronie internetowej MEN.