Kształt założeń do projektu ustawy jest efektem współpracy i uzgodnień prowadzonych z młodzieżą. Celem tego projektu jest, wzorem innych europejskich państw, stworzenie młodym ludziom przestrzeni do prawdziwego i efektywnego działania nie tylko na szczeblu krajowym, ale także lokalnym i regionalnym.
W kwietniu br. rozpoczną się konsultacje projektu ustawy. Poza formą korespondencyjną zaplanowano również organizację cyklu spotkań.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów