Nowelizacja rozporzadzenia spowoduje także, że ze zwolnienia tego będą mogli korzystać uczniowie, jeżeli rekolekcje stanowią praktykę danego Kościoła, a nie jak dotychczas, gdy Kościół przewiduje taki obowiązek.

Wprowadzony ma być również zapis, że w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Informacje o przygotowywanych zmianach Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w odpowiedzi na wystąpienie rzacznika Praw Obywatelskich w tej sprawi. Jak jednak zauważa RPO, MEN ponownie nie odniosło się do postulatu uregulowania zwolnienia na rekolekcje na poziomie ustawowym. Wskazało również, że w praktyce nie jest możliwe ujednolicenie zasad organizowania rekolekcji na terenie całego kraju.