Licealiści w każdej z czterech klas będą mieli po około 30 godzin tygodniowo. W każdej klasie będą mieli po cztery godziny języka polskiego i po dwie godziny historii. Mniej czasu przeznaczono na przedmioty przyrodnicze (po jednej godzinie chemii, geografii, biologii i fizyki) i informatykę (1 godzina przez trzy lata).
Podobną tendencję można zauważyć w planach dla podstawówek - po dwie godziny historii , po jednej fizyce, chemii (wyjątek klasa VII) w klasach V-VIII i informatyce w klasach IV-VIII.

Reforma oświaty tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>