MEN zachwala dobrze wyposażone świetlice, sprzęt komputerowy oraz poprawiające się warunki sanitarne. Coraz lepiej według resortu jest też z kwalifikacjami pracowników.  Nauczyciele uczący w klasach  I–III mają wysokie kwalifikacje do nauki młodszych dzieci - podkreśla minister Szumilas.