Asumptem do sformułowania interpelacji była wizyta posła Roberta Warwasa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowie Górniczej. Poseł wręczał nagrody laureatem zorganizowanego przez siebie konkursu - w sali, w której odbywała się uroczystość, wywieszono baner z logo PiS oraz nazwiskiem posła.

W interpelacji skierowanej do MEN poseł Izabela Leszczyna pyta, czy takie postępowanie jest zgodne z prawem, skoro przepisy ustawy - Prawo oświatowe zakazują wszelkiej agitacji partyjnej na terenie szkół i placówek oświatowych.

Odpowiedź Macieja Kopcia, wiceministra edukacji, nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości - takie praktyki są zakazane.

- Decyzje, dotyczące zapraszania gości na ww. uroczystości podejmuje każdorazowo dyrektor szkoły lub placówki z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w tym mając na uwadze, by podejmowane w szkole działania były całkowicie apolityczne - podkreśla Maciej Kopeć w odpowiedzi - Uwzględniając powyższe, należy podkreślić, że nie jest dopuszczalne eksponowanie logo partii politycznych podczas uroczystości szkolnych.

Dodaje, że o sprawie powiadomiono kuratorium, które przypomniało dyrektorowi, że - jako organ kierujący szkołą - odpowiada za to, co się w szkole dzieje i nie może dopuszczać do sytuacji, w których zakaz prowadzenia działalności politycznej mógłby zostać złamany.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>