Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zareagować na doniesienia o nieetycznych praktykach szkół, które pobierają od rodziców uczniów pieniądze na ubezpieczenie, nie informując ich, że zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne.

Szkoły zmuszają rodziców do wykupienia ubezpieczenia>>

"Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców." - przypomina resort w komunikacie, opublikowanym na swojej stronie internetowej. - Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Szkolna wycieczka na terenie Polski bez obowiązkowego ubezpieczenia>>