Minister edukacji powiedziała również, że przedstawiciele samorządów biorą udział w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Jego zdaniem jest m.in. wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie finansowania zadań oświatowych, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz awansu zawodowego.
– Mam nadzieję, ze wspólne będziemy uzupełniać się w naszych działaniach dla dobra uczniów i polskiej szkoły – podkreśliła szefowa MEN.
Podczas spotkania członkowie uczestnicy dyskutowali również o roli samorządu terytorialnego w państwie, dochodach samorządów oraz roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.
Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym 308 powiatów i miast na prawach powiatów. Jego celem jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów oraz kształtowanie wspólnej polityki.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów