Zgłoszenia można wysyłać do 20 maja 2016 r.O pracę w Szkołach Europejskich mogą ubiegać się nauczyciele dyplomowani. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1, powinni znać inne języki obce używane w tych szkołach (językiem urzędowymi Szkół Europejskich obok francuskiego i angielskiego jest niemiecki). Wśród wymagań stawianych im wymieniono także m.in. umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym.
Szkoły Europejskie istnieją na mocy konwencji podpisanej w kwietniu 1957 roku w Luksemburgu przez ministrów edukacji z sześciu ówczesnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pierwsza szkoła dla dzieci pracowników organizacji wspólnotowych istniała jednak już wcześniej - od października 1953 roku w Luksemburgu. W Szkołach Europejskich uczą się dzieci i młodzież od przedszkola aż do matury. Obecnie działa kilkanaście takich szkół: w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Więcej>>