Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem.
Dodanie takiego przepisu przejściowego w tzw. ustawie rekrutacyjnej proponuje minister edukacji narodowej. Dopisał go do projektu nowelizacji dotyczącej darmowego podręcznika. Można sobie wyobrazić sytuację, że w tym samym mieście nabór do różnych placówek odbędzie się w różnych terminach.

Źródło: Rzeczpospolita