MEN: podręcznik musi być darmowy i wieloletni

Już we wrześniu 2014 roku uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymają darmowe podręczniki do języka polskiego, matematyki, przyrody i edukacji społecznej - zapowiedziała Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie konferencji prasowej.

Z punktu widzenia rodziców podręczniki będą bezpłatne, szkoły natomiast otrzymają dotację celową na zakup dla uczniów materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

Jak zapowiada MEN, w kolejnych latach z dotacji finansowane będą podręczniki i ćwiczenia dla uczniów starszych klas. Dzięki przygotowywanym zmianom wszystkie podręczniki mają być wieloletnie.

Ponadto zmiany obejmą tryb wyboru podręczników. Przede wszystkim nowe przepisy wprowadzą zakaz oferowania przez wydawców szkołom i nauczycielom dodatkowych korzyści w zamian za dokonanie wyboru konkretnego podręcznika, pod groźbą naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dotacja będzie udzielana do następujących kwot na ucznia szkoły prowadzonej lub dotowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

1. klas I–III szkół podstawowych w podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego – do wysokości 25 zł oraz materiały ćwiczeniowe do wysokości 50 zł;

2. klas IV–VI szkół podstawowych w podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik – do wysokości 140 zł (podręczniki dla średnio 8 przedmiotów) oraz materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł;

3. gimnazjów w podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik – do wysokości 250 zł (podręczniki dla średnio 13 przedmiotów) oraz materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł."

Warunkiem udzielenia dotacji będzie wcześniejszy wybór przez szkołę tych podręczników, które umożliwiać będą korzystanie z nich przez kolejne roczniki uczniów. "Oznacza to, że kolejna dotacja będzie udzielana po trzech latach szkolnych" - wyjaśnia MEN.

Rząd planuje zakończenie wszystkich zmian w 2017 roku.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WK

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 20 lutego 2014 r.

Data publikacji: 20 lutego 2014 r.