Minister Edukacji Narodowej ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
1. „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”;
2. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
Oferty można składać w terminie do 31 sierpnia 2015 r. na adres: Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje>>

Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. programu Bezpieczna+>>