To odpowiedź na interpelację posłanki Nowoczesnej Moniki Rosy. Zapytała ona resort edukacji o marcowe spotkanie z Instytutem Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Instytut opublikował niedawno raport, w którym alarmował, że wielu dyrektorów szkół łamie prawo, pozwalając przedstawicielom organizacji społecznych na prowadzenie lekcji z uczniami, nie pytając o pozwolenie rodziców.

Opinia rady rodziców potrzebna, by lekcję poprowadziła fundacja>>

MEN w odpowiedzi na raport przypomniało, że szkoły nie mają prawa prowadzić takich działań bez zgody rodziców.

Monika Rosa w piśmie skierowanym do MEN pyta, czy ministerstwo planuje zorganizować szerokie konsultacje na temat edukacji seksualnej, zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe, inne niż Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

W odpowiedzi Marzena Machałek, wiceminister edukacji, podkreśla, że obecnie nie trwają prace nad zmianą podstawy programowej z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

WDŻ jak kościelne nauki przedmałżeńskie?>>

Prawa i obowiązki małżonków Prawa i obowiązki małżonków>>