– Szacujemy, że liczba oddziałów klas VII i VIII będzie ponad 5 tys. większa niż byłoby klas I i II gimnazjalnych. To dodatkowa oferta i dodatkowe wzmocnienie dla nauczycieli. Dodam, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zabezpieczyliśmy środki na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i na zadania związane z reformą – powiedziała  Anna Zalewska na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych.
Tematem spotkania było powołanie zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zespół, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw działać będzie przy MEN.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów