Na początku 2012 r. burmistrz Cieszanowa (woj. podkarpackie) zaproponował, aby prowadzenie gminnych publicznych szkół i przedszkoli przekazać Zakładowi Obsługi Gminy Sp. z o.o. Decyzję zaskarżono do wojewody, który uchylił ją, uznając za niezgodną z prawem. Spółka odwołała się do MEN, ale resort przyznał rację organowi nadzoru.
W ocenie MEN obecny stan prawa oświatowego nie zezwala na przekazanie szkoły publicznej do prowadzenia spółce powołanej przez gminę. Dlatego przekazywanie szkół i przedszkoli spółkom z o.o. powoływanym przez gminy należy ocenić jako działanie naruszające przepisy.
Podobnego zdania była także rzecznik praw obywatelskich.

Polecamy: RPO: przekazywanie szkół spółkom obniża jakość oświaty