MEN przesłał do posłów swoje stanowisko dotyczące regulacji o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Twierdzą, że mogą być niegodne z konstytucją. Karta nauczyciela daje bowiem zbyt dużą dowolność ministrowi w regulowaniu zasad postępowania rozporządzeniem. W środę stanowiskiem ministerstwa zajmie się sejmowa podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania.

– Artykuł 85 Karty nauczyciela niewątpliwie jest niekonstytucyjny. Brakuje w nim wytycznych dla treści wydawanego rozporządzenia – zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista. Więcej: Rzeczpospolita>>>