Andżelika Borys podziękowała MEN za wspomaganie nauczania języka polskiego w tym kraju. Wskazała na aspekt edukacyjny zorganizowanych przez MEN w 2015 r. kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. Ich uczestnicy mogli doskonalić znajomość języka polskiego, dzięki czemu poznają współczesną Polskę i nawiązują kontakty z polskimi rówieśnikami.
Andżelika Borys podkreśliła także korzyści dla podnoszenia efektywności nauczania płynące z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podziękowała za wyposażanie szkół organizacji Polaków w podręczniki i pomoce dydaktyczne.
Ważnym tematem spotkania była kwestia podpisania Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, które ureguluje zasady wspomagania nauczania języka polskiego na Białorusi.
Wiceminister edukacji Marzenna Drab zapewniła, że podjęte zostaną wszelkie możliwe działania mające na celu podpisanie Porozumienia.
Języka polskiego uczy się na Białorusi ponad 12 tys. dzieci i młodzieży. Nauczanie prowadzone jest w ponad 190 ośrodkach, przede wszystkim w szkołach organizacji Polaków: Związku Polaków na Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej. W proces nauczania zaangażowanych jest ponad 200 nauczycieli.

Polacy na Białorusi dostali książki do nauki polskiego>>