Decydowałyby inne kwalifikacje - specjaliści mieliby prowadzić zajęcia wykraczające poza podstawę programową. Resort zaznacza, że według nowych reguł kwalifikacje takiego specjalisty będzie musiał uznać dyrektor placówki, a sam chętny do pracy będzie przedstawiał zaświadczenie, że nie jest karany. Propozycje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Więcej>>