Sesja maturalna w terminie głównym będzie odbywać się w dniach od 5 do 30 maja. Osoby, które otrzymały pozwolenie na zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym, napiszą go pomiędzy 2 a 18 czerwca.
Szóstoklasiści napiszą swój sprawdzian 1 kwietnia. Wyjątkiem są osoby dorosłe zaliczające ten etap edukacyjny - jeżeli koniec ich nauki przypada na semestr jesienny, sprawdzian napiszą 14 stycznia.
Terminy egzaminu gimnazjalnego to 23 - 25 kwietnia, a w przypadku ww. dorosłych 14-16 stycznia.
Najwcześniej z pytaniami egzaminacyjnymi zmierzą się absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo w styczniu. Część pisemna egzaminu potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 14 stycznia, a etap praktyczny w dniach 15-17 stycznia. Harmonogram>>