Tematyka olimpiady obejmuje dziewięć specjalności: archeologię, starożytność, średniowiecze, epokę nowożytną, historię XIX w., historię XX w., historię parlamentaryzmu w Polsce, losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. oraz historię regionu.

 
W ramach eliminacji centralnych między 30 marca a 1 kwietnia br. odbędą się egzaminy pisemne i ustne. Laureaci i finaliści będą zwolnieni z egzaminów maturalnych z historii, zostanie im wystawiona najwyższa ocena – celująca. Zgodnie z uchwałami senatów danych uczelni laureaci otrzymają indeksy na wydziały prawa i administracji, politologii, historii oraz stosunków międzynarodowych. 
 
Źródło: Sejm RP