Kadencja RPD trwa pięć lat - pierwszą kadencję Marek Michalak rozpoczął 25 lipca 2008 r. W październiku 2011 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC), organizacji zrzeszającej niezależne instytucje czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka. Obecnie, po zakończeniu rocznej kadencji, sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego organizacji.
Marek Michalak jedynym kanydatem na stanowisko RPD i na piątkowym posiedzeniu posłowie zdecydowali się wybrać go na kolejną kadencję.