Za otrzymane pieniądze będzie można zorganizować również zajęcia pozalekcyjne lub opłacić doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną tym osobom, które mają problemy w nauce. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania.
– Należy jednak pamiętać o ograniczeniu terytorialnym w tym konkursie – projekty powinny być kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców – podkreśla Katarzyna Nyklewicz z WUP w Krakowie. Podobne konkursy zorganizowane zostaną wkrótce we Wrocławiu i w Kielcach.

Praktyczne informacje na temat źródeł finansowania i racjonalnego gospodarowania szkolnym budżetem można zdobyć na organizowanych przez Wolters Kluwer Polska: II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły i VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>