Łącznie w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 zarezerwowano na nie ponad 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 27 grudnia br.

Trzy konkursy są związane z przedsięwzięciami w zakresie rozwoju regionalnego rynku pracy - usług rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz profilaktyką i rehabilitacją zdrowotną osób pracujących i powracających do pracy.

Po 15 mln zł przeznaczono na dwa konkursy dotyczące rynku pracy i wsparcia sektora MŚP w subregionach gorzowskim i zielonogórskim. Chodzi m.in. o projekty wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw. Pieniądze można także uzyskać na szkolenia, doradztwo czy usługi związane z badaniem potrzeb na lokalnym rynku pracy - poinformowała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

W zakresie edukacji Urząd Marszałkowski ogłosi dwa konkursy. Pierwszy (545 tys. zł) dotyczy m.in. tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych i ogólnorozwojowych czy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Drugi konkurs jest związany z kursami zawodowymi i szkoleniami dla dorosłych, zwłaszcza w wieku 50 lat, o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami lub mieszkających na wsi. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty pozwalające na zwiększenie umiejętności osób dorosłych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, przez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W tym konkursie do podziału będzie 5 mln zł. (ks/pap)