W przypadku niektórych szkół likwidacja jest formalnością, ponieważ nie prowadzą one już naboru. Są jednak placówki, których pozostawienie kuratorium uważa za potrzebne. Negatywnie kuratorium ocenia likwidację szkoły podstawowej w Sielcu (86 uczniów) oraz zamknięcie lub przekształcenie szkół w gminach Nałęczów, Siedliszcze i Borzechów. Uzyskanie pozytywnej opinii kuratorium w kwestii likwidacji szkół nie jest jednak od ponad trzech lat niezbędne. Więcej>>