Brak dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy uznają za jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
W Polsce brakuje rzetelnej prognostyki rynku pracy, która powinna być podstawą do określania zapotrzebowania na pożądane zawody. - zauważają pracodawcy w raporcie "Czarna Lista Barier 2014".
Ich zdaniem szkoła powinna kłaść większy nacisk na kształtowanie kwalifikacji miękkich, jak umiejętność pracy zespołowej czy komunikacji. Postulują również wprowadzenie kształcenia dualnego, łączącego naukę z praktyką w przedsiębiorstwach oraz popularyzację szkolnictwa zawodowego i technicznego.
W swoim raporcie Lewiatan wskazuje również, że potrzebna jest reforma, dzięki której młodzież bardziej racjonalnie będzie wybierać kierunek studiów, a państwo nie będzie ponosić kosztów kształcenia osób, które wyemigrują. Z tego powodu pracodawcy sugerują wprowadzenie odpłatnych studiów oraz upowszechnienie kredytów studenckich. Pełna treść raportu>>

Polecamy: Szef rzemieślników: dualny system kształcenia daje największą szansę na zatrudnienie