Stypendium premiera otrzymało w tym roku ponad 4 tys. uczniów, wynosi ono 2580 zł. Lech Sprawka zauważa jednak, że w ciągu ostatnich lat kwota ta praktycznie nie uległa waloryzacji (dziesięć lat temu była niższa o 20 zł). Za niesprawiedliwą uważa także zasadę, że stypendium może otrzymać tylko jeden uczeń z danej szkoły.
– Ta reguła jest mocno zawężająca. W wielu szkołach jest dwóch, trzech bardzo wybitnych uczniów, o szczególnych uzdolnieniach. Niestety, dyrektor może wystąpić o stypendium tylko dla jednego – podkreśla Sprawka. MEN jednak nie zapowiada zmian w rozporządzeniu. 

"Rzeczpospolita", 17 grudnia 2012 r.