Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
Dostosuje przepisy do obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zmian w ustawie o systemie oświaty - po nowelizacji oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Zmieni się też część regulacji dotyczących karty oceny pracy - trzeba będzie ją sporządzić również, dokonując ponownej oceny. Dodatkowo podtrzymanie poprzedniej oceny także będzie wymagać pisemnego uzasadnienia.

MEN: po 1 września 2017 r. tylko ośmioklasowe podstawówki w systemie>>

 

Prawo oświatowe z serii MERITUM
Krzysztof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł