"Program stypendialny "Zdolni na start" stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań" - podkreślił  Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Urząd Marszałkowski realizuje projekt stypendialny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 330 uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego otrzyma dzięki temu stypendia w wysokości 400 złotych brutto miesięcznie, przyznane na okres 12 miesięcy.
Stypendia są adresowane do uczniów, którzy uczą się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obowiązuje także kryterium dochodowe: przeciętny dochód rodziny ucznia - w przeliczeniu na jedną osobę - nie może przekroczyć 1078 złotych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1246 złotych).
Chętni muszą spełnić także jeden z warunków dodatkowych: legitymować się tytułem finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów uzyskanym w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych, realizować indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym, realizować w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadzić badania naukowe pod opieką pracownika naukowego.
Stypendyści są zobowiązani do realizacji, opracowanych wspólnie z opiekunami dydaktycznymi, indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. Ich opiekunowie otrzymają za wspieranie stypendysty dodatkowe wynagrodzenie - 100 złotych miesięcznie.
Chętni do uzyskania stypendium mogą składać wnioski do 20 września. W ubiegłych latach, w ramach projektu "Zdolni na start", wsparcie otrzymało prawie 900 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego.