Do końca maja w szkołach podejmowane są decyzje dotyczące angażowania i zwalniania pracowników. Książka "Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach", kolejna w serii ABC Praktyki prawa oświatowego, daje praktyczne wskazówki, jak to zadanie wykonać zgodnie z prawem. Dodatkowowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony i opracowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

W książce opisano w szczególności:
- jak zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
- czy w publicznym przedszkolu istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy,
- czy asystent nauczyciela przed zatrudnieniem powinien przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności,
- czy wójt gminy może zobowiązać dyrektorów szkół i przedszkoli do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK,
- z jaką datą należy przekształcić stosunek pracy w związku z uzyskaniem przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego,
- czy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, należy wypłacić odprawę,
- czy dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia po złożeniu mu wypowiedzenia stosunku pracy,
- na jakiej podstawie prawnej należy dokonać rozwiązania stosunku pracy z emerytem,
- czy wygaśnięcie stosunku pracy należy traktować jednoznacznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

ABC Praktyki prawa oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora. Przejrzysta forma publikacji dostępna zarówno w wersji papierowej, jak też on-line ułatwia codzienne użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Polecamy takżeRekrutacja do przedszkoli bez tajemnic - wzory i wyjaśnienia w jednym miejscu>>

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach Książka dostępna w księgarni profinfo.pl>>