Krystyna Szumilas o edukacji przedszkolnej z samorządowcami

W dniach 16-17 września 2013 roku odbyła się dwudniowa konferencja: Wychowanie przedszkolne w świetle ustawy przedszkolnej - nowe regulacje prawne, organizacja, finansowanie, w ramach której Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła samorządowcom kompleksowe spojrzenie rządu na edukację najmłodszych dzieci, w tym zadania rządu i samorządu.

"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz zmiana sposobu pracy z małym dzieckiem w klasach I-III dostosowanej do ich możliwości to jedne z najważniejszych wyzwań, których w ostatnich latach podjęło się MEN" - mówiła Krystyna Szumilas.

Zdaniem MEN, Polska wciąż znajduje się wśród krajów, w których nie ma wysokiego wskaźnika edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat.

Na edukację przedszkolną rząd przekazuje samorządom środki wygospodarowane z budżetu państwa, których podstawowym celem jest udostępnienie przedszkola dla każdej rodziny.

Od 2006 roku liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną wrosła z 50% do 70%. Ten 20% skok, jak zauważa minister jest przede wszystkim efektem ogromnego wysiłku samorządów, ponieważ edukacja przedszkolna jest ich zadaniem własnym.

Minister edukacji zwróciła się do samorządowców z prośbą żeby zadbali oni o atrakcyjną i dopasowaną do potrzeb dzieci ofertę przedszkolną, która nie spowoduje podwyższenia opłat pobieranych od rodziców za zajęcia.

Minister Szumilas zaapelowała do przedstawicieli samorządów, żeby zwrócili uwagę na taką organizację wychowania przedszkolnego w swojej gminie, która będzie odpowiadała na potrzeby i aspiracje rodziców, w tym na oczekiwane zajęcia dodatkowe. Nie mogą one być jednak podwójnie opłacane.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Data publikacji: 19 września 2013 r.